Łączność przez Internet to dziś konieczność. Oprócz dostępu do szerokiego spektrum informacji, Odbiorca ma możliwość korzystania np. z obsługi bankowej, dokonywania zakupów czy korzystania z rozrywki. Praktycznie wszystkie główne kanały komunikacyjne, jak telefon, fax, telewizja, radio, poczta - mogą być z powodzeniem świadczone za pośrednictwem Internetu, i to w większości przypadków po znacznie obniżonych kosztach.

Podstawowym zadaniem, któremu musi sprostać Sieć BogoNet, jest zapewnienie niezawodnej łączności wszystkich Abonentów z Internetem. W tym celu wypracowano dywersyfikację punktów przyłączeniowych, tak aby w sytuacjach awaryjnych łączność konsekwentnie została podtrzymana. Dobór najlepszych technologii informatycznych w obsłudze ruchu sieciowego to kolejny filar sieci BogoNet: ftth, ethernet, wifi. Najistotniejszym aspektem świadczenia wysokiej jakości usług jest szybka i efektywna komunikacja Operatora sieci z Abonentem. W większości przypadków to właśnie Abonent pierwszy zauważa problemy w dostępie do Internetu. Dlatego tak ważne jest aby w takiej sytuacji nie czekać, lecz natychmiast powiadomić Operatora o problemach.

Sieć BogoNet w roku 2018 zainwestowała w rozwój: Dobudowano odcinek światłowodowy łączący centralny węzeł sieci w Czernicy ze szkieletem Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej. Dzięki temu sieć łączy się z głównym punktem wymiany ruchu EPIX w Katowicach. Redundacja zapewniona jest dzięki transmisji danych do alternatywnego punktu wymiany ruchu EPIX w Warszawie. Sieć dysponuje pulą adresów publicznych PA /24 przeznaczonych głównie dla AbonentówStrona główna